Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Muud konsulaartoimingud »

Isikuandmete korrastamine rahvastikuregistris

31.03.2016

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukoha- ja perekonnaseisuandmed rahvastikuregistris oleksid õiged.

Mis on rahvastikuregister?

Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste isikuandmete andmebaas. Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse sünni, surma, abielu, lahutuse ja elukoha registreerimisel, valimiste ja rahvahääletuse korraldamisel, maksutulude jagamisel kohalikele omavalitsustele ning omavalitsuste, maavalitsuste, politsei, haigekassa, notaribüroode, kohtute ja paljude teiste asutuste igapäevaste tööülesannete täitmisel.

Miks on oluline korrastada oma isikuandmeid rahvastikuregistris?

Ametlikus asjaajamises lähtutakse rahvastikuregistrisse kantud andmetest. Ka välisriigis elades vajab Eesti kodanik erinevaid konsulaarteenuseid, näiteks perekonnaseisu ja abieluvõime tõendeid. Selliste tõendite väljastamisel tugineb konsul rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed on rahvastikuregistris parandatud.

Kuidas oma andmeid korrastada saab?

  • Perekonnaseisuandmete korrastamiseks rahvastikuregistris palun võtta ühendust saatkonnaga:
Tel +49 (0) 30 254 606 11
Faks +49 (0) 30 254 606 01
E-post:
Embassy.Berlin@mfa.ee

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee