Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Muud konsulaartoimingud »

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine saatkonnas

31.03.2016

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

Perekonnasündmuse tõend antakse inimesele, kelle kohta see on koostatud või tema esindajale. Saatkonnale Berliinis tuleb tõendi saamiseks esitada avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks:

)      https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8004/SIM_19022018_m3_Lisa_11.pdf#


Tõend abiellumiseks Saksamaal

Kui teie elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud välisriigi aadress, tuleb tõendi saamiseks saatkonnale Berliinis esitada abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus:

1)      https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8004/SIM_19022018_m3_Lisa_8.pdf#


Oluline on teada tulevase abikaasa sünniaega, sünni- ja elukohta ning osata kirjutada tema täpset nime (nii nagu on see tal passis).

Riigilõiv perekonnasündmuse tõendi ja abieluvõimetõendi eest on 20 EUR. Riigilõiv palume kanda Berliini suursaatkonna arveldusarvele (Deutsche Bank, IBAN DE43100700000238168900, SWIFT/BIC DEUTDEBBXXX), selgitusse: Teie nimi + toiming.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee