Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Muud konsulaartoimingud »

Pärimine

01.12.2015

Pärimisseaduse kohaselt pärib pärima õigustatud isik nii pärandaja õigused kui ka kohustused, kui ta ei loobu pärandvarast kehtestatud tähtaja jooksul. Pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaega hakatakse arvestama hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.

Juhime tähelepanu

Kui Te ei soovi pärandvara vastu võtta, siis peate asjakohase avalduse esitama kolme kuu jooksul alates hetkest, kui te saate teada või peate teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee