Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Abielu registreerimine, abielu lahutamine »

Abielu registreerimine

01.12.2015

 

Abielu välismaalasega Eesti Vabariigis

Kui abielluja on välisriigi kodanik, kellel ei ole Eestis elamisluba, ei saa ta Eestis abielu sõlmida enne, kui on esitanud asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi. Tõend peab kehtima abielu sõlmimise ajal. Nimetatud tõend tuleb kas legaliseerida või kinnitada apostillega.

Isik, kes on olnud varem abielus, peab esitama abielu lõppemist või kehtetuks tunnistamist tõendava dokumendi (näit. abielulahutuse dokument).

Abielu Saksamaal

Abiellumiseks Saksamaal annab saatkond Berliinis abieluvõimetõendi. Nimetatud tõendi saamiseks tuleb võtta ühendust saatkonna konsulaarosakonnaga:

Tel +49 (0) 30 254 606 11
Faks +49 (0) 30 254 606 01
E-post:
Embassy.Berlin@mfa.ee

Kuidas muuta Saksamaal sõlmitud abielu legaalseks Eesti Vabariigis?

Selleks tuleb Saksamaal väljaantud rahvusvaheline abielutunnistus esitada koos abikaasa isikut tõendava dokumendiga saatkonnale Berliinis Eesti rahvastikuregistris registreerimiseks.


Nimemuutmise taotlusi välisesindus ei menetle.


Saksamaal kehtib kohustus esitada kõikvõimalike isikuga seotud sündmuste registreerimisel originaaldokumendid (sünnitunnistus, abielutunnistus, abielulahutuse tunnistus jne).

Selleks, et saksa registritesse kantaks Teie isikuandmed nii nagu on Euroopas tavaks, soovitame taotleda enne 1991. aastat väljastatud dokumentide asemele uued originaaltunnistused koos apostillega.

Uusi dokumente saate taotleda saatkonna vahendusel. Uutes dokumentides ei lisata enam eesnimele isanime. Vanemate andmed on sünnitunnistusel eraldi reana.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee