Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Lapsele esmase passi või ID-kaardi taotlemine

05.01.2018

NB! Kiirpassi saab tellida ainult isiklikult Eestisse minnes! Täpsemat infot leiate:

www.politsei.ee

Lapsele esmase Eesti passi / ID-kaardi taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile tuleb lapsevanemal:

(a) kas isiklikult pöörduda saatkonda Berliinis:

Tel +49 (0) 30 254 606 11
Fax +49 (0) 30 254 606 01
E-Mail:
Embassy.Berlin@mfa.ee

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda.

(b) või saata taotlus posti teel Politsei- ja Piirivalveametisse.

Posti või e-posti teel saab passi taotleda juhul kui taotletakse passi alla 12-aastasele lapsele (passi taotlemisel hõivatakse lapse sõrmejäljed alates 12-ndast eluaastast) ning lapsele või lapsevanemale on varem välja antud ID-kaart või pass.

Vajadusel saab lapsevanem, kellele on Politsei- ja Piirivalveameti poolt dokument välja antud, taotleda esmakordset dokumenti kiirkorras kuni 18-aastasele lapsele, selleks tuleb lapsevanemal pöörduda sobiva Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroo poole Tallinnas (kontaktaadressid leiate: www.politsei.ee).

Juhime lapsevanemate tähelepanu, et 1. juulil 2010 muutus Eesti perekonnaseadus. Seoses sellega tuleb lapsele Eesti passi taotledes ühishoolduse korral esitada teise lapsevanema kirjalik nõusolek.

(a)
DOKUMENDI TAOTLEMINE SAATKONNAS BERLIINIS

NB!
Mõlemal vanemal pole vaja kohale tulla, samuti pole vaja alla 12-aastast last kaasa võtta.

Lapsevanemal palume kaasa võtta:

1.  Lapse CIEC konventsiooni kohane rahvusvaheline ehk mitmekeelne sünnitunnistus või saksa keelen sünnitunnistus, mis on kinnitatud apostille'ga
ja tõlgitud eesti, vene või inglise keelde.

2. lapsest üks värvifoto
Foto mõõtmed on 40 x 50 mm ja fotol peab isik olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80 % foto vertikaalsest kõrgusest. Foto tuleks kindlasti teha fotoateljees, sest automaadifoto kvaliteet ei vasta dokumendifotole esitatud nõuetele.
Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

3. lapsevanema Eesti pass või ID-kaart

4. riigilõiv
NB! Riigilõivu saab tasuda saatkonnas kaardiga või sularahas.

Riigilõiv Eesti passi taotluse läbivaatamise eest on 20 EUR, ID-kaardi taotluse läbivaatamise eest 10 EUR. Kui taotlete lapsele passi ja ID-kaarti samaaegselt, on riigilõiv 25 EUR.

5. taotlusankeet
Taotlusankeedi võib printida internetist aadressilt www.politsei.ee ja täita kodus. Juhendi ankeedi täitmiseks leiate samalt aadressilt. Lapsevanem võib ankeedi täita ka saatkonnnas.

NB! Alla 7-aastase lapse puhul jäetakse allkirjaväli ankeedil tühjaks. 7-14.a. laps võib kirjutada taotlusele allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik. Andmed kinnitab ja taotluse allkirjastab lapsevanem.

6. Ühishoolduse puhul teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapsele Eesti passi või ID-kaardi taotlemiseks koos lapsevanema isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehekülje koopiaga.

(b)
POSTI TEEL TAOTLEMINE

Kui esitate taotluse posti teel, pange palun ümbrikusse:

1. taotlusankeet  
Kui taotlete ID-kaarti ja passi koos, saate taotluse esitada ühel ankeedil. Taotlusankeedi ja juhendi selle täitmiseks leiate aadressilt www.politsei.ee. Kui soovite dokumenti kätte saada Berliinis või Teie elukohale lähimas aukonsulaadis, siis märkige palun lahtrisse DOKUMENDI VÄLJASTAMINE : Eesti saatkond Berliinis või aukonsul Hamburgis, Düsseldorfis, Münchenis, Stuttgartis, Bremenis, Kielis või Schwerinis.

2. lapsest üks värvifoto (vt nõuded fotole eespool) 

3. Lapse rahvusvaheline sünnitunnistus (vt täpsem info eespool)

4. lapsevanema Eesti passi või ID-kaardi koopia
Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga

5. Ühishoolduse puhul teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapsele Eesti passi taotlemiseks koos lapsevanema isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehekülje koopiaga

6. riigilõivu tasumist tõendav dokument
, sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk. Alla 15-aastasele isikule on riigilõiv passi taotluse läbivaatamise eest 20.00 EUR, ID-kaardi taotluse läbivaatamise eest 7 EUR. Kui taotlete lapsele passi ja ID-kaarti samaaegselt, on riigilõiv 25 EUR.

Riigilõivu saate tasuda pangaülekandega, vajalikud rekvisiidid leiate siit.

Kinnine ümbrik saatke aadressil:
TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060Tallinn

PASSI JA ID-KAARDI VÄLJASTAMINE

Uus pass või ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest Politsei- ja Piirivalveametisse ning saadetakse seejärel saatkonda Berliinis.

NB! Pass või ID-kaart väljastatakse saatkonnas või aukonsuli juures lapsevanemale isiklikult allkirja vastu (mitte posti teel).

Juhime tähelepanu, et vaatamata Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel olevale informatsioonile, et pass või ID-kaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud saatkonda Berliinis. Saatkond teavitab taotlejat dokumendi valmimisest meili, telefoni või kirja teel.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee