Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Lapsele korduva passi või ID-kaardi taotlemine

05.01.2018

NB! Kiirpassi saab tellida ainult isiklikult Eestisse minnes! Täpsemat infot leiate:

www.politsei.ee

Lapsele korduva Eesti passi / ID-kaardi taotluse edastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile tuleb:

(a) lapsevanemal (12-15-aastane laps peab kaasas olema, sest hõivatakse sõrmejäljed) või lapsel (alates 15-eluaastast) isiklikult pöörduda saatkonda Berliinis

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda.

(b) või saata taotlus posti teel Politsei- ja Piirivalveametile Eestisse

Posti või e-posti teel saab passi taotleda juhul kui:
- taotletakse passi alla 12-aastasele lapsele (passi taotlemisel hõivatakse lapse sõrmejäljed alates 12-ndast eluaastast) ning lapsele või lapsevanemale on varem välja antud ID-kaart või pass;
- lapse eelneva passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat ning lapse sõrmejäljed ei ole muutunud;
- taotlejal on passi taotlemisel tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus (nt sõrmede puudumine).

Posti või e-posti teel saab ID-kaarti taotleda juhul kui lapsele endale või vanemale on varem Politsei- ja Piirivalveameti poolt ID-kaart või pass välja antud.

Juhime lapsevanemate tähelepanu, et 1. juulil 2010 muutus Eesti perekonnaseadus. Seoses sellega tuleb lapsele Eesti passi taotledes ühishoolduse korral esitada teise lapsevanema kirjalik nõusolek.

(a) DOKUMENDI TAOTLEMINE SAATKONNAS BERLIINIS

NB! Mõlemal vanemal pole vaja kohale tulla, samuti pole vaja alla 12-aastast last kaasa võtta.

Palume kaasa võtta:

1. lapsest üks värvifoto
Foto mõõtmed on 40x50 mm ja fotol peab isik olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80 % foto vertikaalsest kõrgusest. Foto tuleks kindlasti teha fotoateljees, sest automaadifoto kvaliteet ei vasta dokumendifotole esitatud nõuetele.
Üksikasjalikumad nõuded dokumendifotole leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt
www.politsei.ee.

2. lapse Eesti ID-kaart või Eesti pass

3. lapsevanema Eesti ID-kaart või Eesti pass
Kohtu poolt määratud eestkostja peab lisaks kaasa võtma esindusõigust tõendava dokumendi.

4. riigilõiv
NB! Riigilõivu saab tasuda kaardiga või sularahas.
Riigilõiv Eesti passi taotluse läbivaatamise eest on 20 EUR, ID-kaart taotluse läbivaatamise eest 10 EUR. Alates 15-aastast on riigilõiv passi taotluse läbivaatamise eest 60 EUR, ID-kaardi taotluse läbivaatamise eest 50 EUR.
Kui taotletakse Eesti passi ja ID-kaarti samaaegselt, siis tuleb tasuda riigilõivu 80 EUR, alla 15-aastaste laste puhul 25 EUR.

5. taotlusankeet
Kui taotlete ID-kaarti ja passi koos, saate taotluse esitada ühel ankeedil. Taotlusankeedi ja selle täitmise juhise leiate internetiaadressilt:
www.politsei.ee. Lapsevanem võib ankeedi täita ka saatkonnas.

NB!
Alla 7-aastase lapse puhul jäetakse allkirjaväli ankeedil tühjaks. 7-14.a. laps võib kirjutada taotlusele allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik. Andmed kinnitab ja taotluse allkirjastab lapsevanem.15-17.aastane laps kirjutab ankeedi ülemises osas olevale allkirjaväljale oma allkirja. Palun jälgige, et taotlusankeedil oleks allkirjaväljale antud allkiri kirjutatud musta tindiga (pastakas, vildikas, sulepea vms).

6. teise vanema lihtkirjalik nõusolek lapsele uue dokumendi tellimiseks koos koopiaga teise lapsevanema isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Kui lapse perekonna- või eesnimi või vanemate hooldusõigused on muutunud, siis tuleb taotlusele lisada vastavaid muutusi tõendav dokument. Väljavõttes peavad kajastuma ka endised andmed ja andmete muutuse kuupäev. Palume võtta ingliskeelne/rahvusvaheline väljavõte ning kinnitada apostille´iga.


(b) POSTI TEEL TAOTLEMINE

Kui esitate taotluse posti teel, pange palun ümbrikusse:
 

1. täidetud taotlusankeet (juhised eespool)

2. lapsest üks värvifoto (nõuded fotole eespool)

3. lapsevanema Eesti passi või ID-kaardi koopia
Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga.

4. riigilõivu tasumist tõendav dokument
Sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk.
Riigilõivumäärad ning maksmiseks vajalikud pangarekvisiidid leiate Eesti Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt:
www.politsei.ee

5. teise vanema lihtkirjalik nõusolek lapsele uue dokumendi tellimiseks koos koopiaga teise lapsevanema isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Riigilõivu saate tasuda pangaülekandega, vajalikud rekvisiidid leiate siit.

Kinnine ümbrik saatke aadressil:
TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn


PASSI JA ID-KAARDI VÄLJASTAMINE

Uus pass või ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul taotluse jõudmisest Politsei- ja Piirivalveametisse ning saadetakse seejärel saatkonda Berliinis.

NB!
Pass või ID-kaart väljastatakse saatkonnas või aukonsuli juures lapsevanemale isiklikult allkirja vastu (mitte posti teel).

Juhime tähelepanu, et vaatamata Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel olevale informatsioonile, et pass või ID-kaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud saatkonda Berliinis. Saatkond teavitab taotlejat dokumendi valmimisest meili, telefoni või kirja teel.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee