Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Infoleht

05.01.2018

Infoleht


Alates 26. juunist 2013 hõivatakse Eesti kodaniku passi taotlemisel
sõrmejälgi alates 12. eluaastast.

TAOTLE UUT ISIKUT TÕENDAVAT DOKUMENTI AEGSASTI!

Eesti kodaniku passi saate taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes ja Eesti Vabariigi välisesindustes. Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate passi taotleda ka posti või e-posti teel.

Kui oled 15-aastane või vanem Eesti kodanik, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart), siis esita taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või e-posti teel.

Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik.

Riigilõiv saatkonnas passi taotluse läbivaatamise eest on 60 EUR, ID-kaardi taotluse läbivaatamise eest 50 EUR, passi ja ID-kaardi (koos) taotluse läbivaatamise eest 80 EUR. Riigilõiv alla 15-aastasele lapsele ja pensioniealisele  passi taotluse läbivaatamise eest on 20 EUR, ID-kaardi taotluse läbivaatamise eest 10 EUR, passi ja ID-kaardi (koos) taotluse läbivaatamise eest 25 EUR. Riigilõivu saab maksta saatkonnas kaardiga või sularahas.

Uue isikut tõendava dokumendi taotlemisel posti teel tuleb taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga Eestisse Politsei- ja Piirivalveametile ning riigilõiv tasuda Eestisse Rahandusministeeriumi pangaarvele. Täiendavat teavet leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee
 

Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee, e-posti aadressil ppa@politsei.ee  või infotelefonil +372 612 3000.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee