Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Välisriigi püsiva elukoha registreerimine »

Eesti kodanike välisesinduses registreerimine


Eesti Vabariigi kodanike registreerimine välisriikides kannab endas kahte olulist funktsiooni: ühelt poolt võimaldab see välisriigis elavatele Eesti kodanikele edastada valimistel osalemiseks vajalikku informatsiooni. Teiselt poolt võimaldavad korrektsed kontaktandmed Eesti välisesindusel korraldada Eesti kodanikele võimalikus kriisi-olukorras paremat konsulaarkaitset, sest:
  • fikseerib lähedaste kontaktid, kelle poole pöörduda juhtumitel, kui Eesti kodanikku peaks välisriigis tabama mõni õnnetus

  • annab võimaluse Eesti kodanikuga kontakteerumiseks olukordades, mil on põhjust karta tõsist ohtu kodaniku elule või tervisele.

Palume täidetud ankeedi Eesti kodaniku välisesinduses registreerimise taotlus, koos koopiaga Eesti kodaniku passi isikuandmetega leheküljest, ID-kaardist või muust isikukoodiga Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist saata EV Suursaatkonnale Berliinis:

Botschaft von Estland
Hildebrandstr. 5
D-107 85 BERLIN

Ankeedid säilitatakse konsulaarkaitse tagamiseks Eesti välisesinduses.


 

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee