Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Välisriigi püsiva elukoha registreerimine »

Eesti kodanike välisesinduses registreerimine


Eesti Vabariigi kodanike registreerimine välisriikides kannab endas kahte olulist funktsiooni: ühelt poolt võimaldab see välisriigis elavatele Eesti kodanikele edastada valimistel osalemiseks vajalikku informatsiooni. Teiselt poolt võimaldavad korrektsed kontaktandmed Eesti välisesindusel korraldada Eesti kodanikele võimalikus kriisi-olukorras paremat konsulaarkaitset, sest:
  • fikseerib lähedaste kontaktid, kelle poole pöörduda juhtumitel, kui Eesti kodanikku peaks välisriigis tabama mõni õnnetus

  • annab võimaluse Eesti kodanikuga kontakteerumiseks olukordades, mil on põhjust karta tõsist ohtu kodaniku elule või tervisele.

Palume täidetud ankeedi Eesti kodaniku välisesinduses registreerimise taotlus , koos koopiaga Eesti kodaniku passi isikuandmetega leheküljest, ID-kaardist või muust isikukoodiga Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist saata EV Suursaatkonnale Berliinis:

Botschaft von Estland
Hildebrandstr. 5
D-107 85 BERLIN

Ankeedid säilitatakse konsulaarkaitse tagamiseks Eesti välisesinduses.


 

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee