Deutsch
Eesti
English
Uudised ja sündmused »

Suursaadik Mart Laanemäe kiri Vabariigi Presidendile

31.07.2012

Eesti Vabariigi suursaadik Saksamaal Mart Laanemäe kirjutas oma ametiaja lõppedes Eesti Vabariigi Presidendile kirja, kus juhtis tähelepanu Eesti ja Saksamaa suhete jõudsale arengule, iseäranis inimeste ja kodanikuühenduste vahel.


Paljud sakslased on juba aastakümneid toetanud abivajavaid eestlasi, tänaseni on aga Eesti poolne tänu piirdunud vaid koostööpartnerite siira tänutundega. Sellest tulenevalt  tegi suursaadik Vabariigi Presidendile ettepaneku algatada jäädava tänutähise rajamise projekt väljendamaks Eesti tänu kõikidele sõpradele Saksamaal nende pikaajaliste teenete eest.

Suursaadik Mart Laanemäe lõpetas oma tegevuse Saksamaal 31. juulil 2012.
Vabariigi Presidendi otsusega nimetati Kaja Tael uueks Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Saksamaa Liitvabariigis.

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee