Deutsch
Eesti
English
Uudised ja sündmused »

Välisminister Paet kohtus Riias saksa kolleegiga

23.08.2012

Pressiteade

Välisminister Paet Riias: vajame üleeuroopalist arutelu Euroopa Liidu tuleviku teemadel

23.08.2012

Välisminister Urmas Paet märkis täna Riias pärast Saksa välisministri Guido Westerwelle, Läti välisministri Edgars Rinkēvičsi ja Leedu välisministri Audronius Ažubalisega kohtumist, et Euroopal seisavad ees tõsised tulevikuteemalised arutelud. „Praegu oleme keskendunud vaid võlakriisile, mis mõjub emotsionaalselt halvasti ka teistele Euroopa Liidu valdkondadele. Samas ei tohi unustada kõike seda olulist, mida Euroopa Liidu aastakümnete pikkuse arenguga on saavutatud ning ka seda, miks Eesti soovis Euroopa Liiduga ühineda,” ütles Paet.

Välisministri sõnul on selge, et senisest ühtsemalt tuleb tegutseda nii majanduse kui rahanduse valdkonnas. „Eurotsooni tulevik ja stabiilsus ning võlakriisist väljatulemine sõltub paljuski sellest, kui tihedalt suudame teha koostööd majandus- ning fiskaalpoliitikas,“ ütles ta. Samuti peame oluliseks, et kõik ELi liikmesriigid lähtuksid edasistes sammudes targa kasvu saavutamise põhimõttest. „Selleks tuleb tähelepanu pöörata tööturu reformimisele ja haridussüsteemi kvaliteetsemaks muutmisele. Tähtis on ka jätkata teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamist ja digitaalsete võimaluste paremat ärakasutamist,” rõhutas Paet.

Samuti märkis välisminister, et tõhusamat koostööd tuleb hakata tegema ka välis- ja julgeolekupoliitikas. „Kui tahame, et Euroopa oleks rahvusvahelisel areenil arvestatav jõud ka edaspidi, siis vajame liikmesriikide huvisid arvestava kõikehõlmava välispoliitilise lähenemise loomist ja selle nähtavat elluviimist,“ ütles ta. Ka tõhusalt töötavatel Euroopa Liidu institutsioonidel on Paeti sõnul oluline roll parema Euroopa-sisese koostöö ja integratsiooni saavutamisel.

Lisaks ELi tulevikuteemadele kõnelesid välisministrid kohtumisel energiaküsimustest. Välisminister Paet rõhutas, et Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika üks tähtsamaid osasid on Eesti hinnangul energiajulgeolek, mis hõlmaks ka energiasüsteemi haavatavuse hindamist, elektri ja gaasi varustuskindluse tagamist ning ühenduste loomise vajadust nii ELi siseselt kui ka kolmandate riikidega. „Vajame energiaküsimustes paremat infovahetust. Eesti jaoks on ka oluline, et Euroopa Liit Venemaaga energia teemadel ühel häälel räägiks,“ lausus Paet.

Idapartnerlusest rääkides leiti kohtumisel, et Euroopa Liidu idanaabrus vajab jätkuvat tähelepanu ning toetust. Idapartnerluse riikide demokraatlikke ja majandusreforme tuleb Paeti sõnul jätkuvalt toetada, kuid seda tuleb teha „rohkem rohkema eest“ põhimõtet järgides. See puudutab nii idapartnerluse rahastamist kui ka jõudsamaid edusamme tegevatele riikidele edasiste võimaluste avamist. „Edukalt reforme läbiviivatel riikidel peab säilima Euroopa perspektiiv ja võimalus viisavabaduse saavutamiseks,“ ütles ta.

Samuti  kõnelesid välisministrid viimastest arengutest Venemaal ning peatuti olukorral Lähis-Idas ja Kesk-Aasias.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
513 8689
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee

 

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee