Deutsch
Eesti
English
Uudised ja sündmused »

Saksa parlamendi väliskomisjoni esimees külastab Eestit

17.09.2012

Välisministeerium, 17.09.2012 15:08

Paet ja Polenz: Euroopa Liit peab olema naabritega suhtlemisel ühtne

Nr 329-E

Välisminister Urmas Paet märkis täna Tallinnas Saksa parlamendi väliskomisjoni esimehe Ruprecht Polenziga kohtudes, et Euroopa Liit peaks olema välispoliitikas edukas ennekõike oma vahetus naabruses, siis on ka võimalus, et edukas ollakse ka kaugemal.

Paeti sõnul peab Euroopa Liit ühtselt panustama nii ida- kui lõunanaabrusse. „Euroopas olevatel idapartnerluses naabritel peab olema võimalus ka saada Euroopa Liidu liikmeks, kui kõik kriteeriumid täidetud. Seni tuleb tihendada koostööd vabakaubanduse, viisalihtsustuse ja teiste meetmete kaudu,“ lisas ta.

Välisminister Paeti sõnul on vajalik ka ELi ja idapartnerite poliitilise ja valdkondliku koostöö tõhustamine, sealhulgas julgeolekupoliitika ja pikaajaliste konfliktide lahendamise ning hariduse, energia ja transpordi, aga ka infoühiskonna ja põllumajanduse valdkonnas.

Paet ja Polenz käsitlesid kohtumisel ka Euroopa Liidu tulevikuga seonduvat. „On oluline, et Euroopa tuleviku teemadel peetavatesse aruteludesse oleks kaasatud võimalikult suur osa Euroopa ühiskondadest,“ sõnas Paet.

Paet ja Polenz tõdesid ka, et kriis euroalas on lähendanud Eestit ja Saksamaad kui vastutustundliku riigirahandusega riike. „Koostöö tihendamine Euroopa tuleviku küsimustes on meievahelise partnerluse loomulik jätk,“ ütles Paet.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
513 8689
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee

 

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI

PRESSITEADE
Kadriorus 17. septembril 2012

Eesti riigipea kohtus Saksa parlamendi väliskomisjoni juhiga

“Euroopa Liit peab olema Euroopa teele asunud lähinaabritele endiselt julgustav, usaldav ja samas nõudlik partner,” ütles president Toomas Hendrik Ilves kohtumisel Saksamaa parlamendi väliskomisjoni esimehe Ruprecht Polenz’iga.
“Vaba ja demokraatlik Ukraina muudab kogu Euroopa tugevamaks,” sõnas president Ilves. “Me oleme valmis Ukrainat nagu ka Gruusiat ja Moldovat nende Euroopa teel igati toetama, aga selle eelduseks, mõistagi, on nende riikide endi demokraatlikud püüdlused ja nende rahvaste usk euroopalikesse väärtustesse.”
Eesti riigipea ja Saksamaa parlamendi väliskomisjoni juht tõdesid, et kriteeriumide täitmise korral on Euroopa Liidu idapartnerluse naabritele meie ühenduse uks avatud.
Kõneldes Euroopa Liidu tulevikust, ütles president Ilves: “Tänase Euroopa edasise lõimumise puhul tuleb keskenduda nendele valdkondadele, kus koostöö tihendamine on vajalik euroala tugevdamiseks ja selle kestlikkuse tagamiseks. Tugev ja usaldusväärne euroala muudab edukamaks ja konkurentsivõimelisemaks kogu Euroopa Liidu.”
Eesti riigipea pidas oluliseks, et Euroopa tuleviku arutelus ja vaidlustes osaleksid kõik 27 liikmesriiki. “Mitte kedagi ei jäeta kõrvale, kui keegi ei taha ise kõrvale – mis tähendab tegelikkuses tagasi – astuda,” lausus ta.
President Ilvese sõnul on kriis euroalas lähendanud Euroopa Liidu vastutustundliku finants- ja majanduspoliitikaga liikmesmaid, keda ei ühenda euro, vaid kohusetunne oma riikide ja Euroopa ees. Eesti ja Saksamaa asuvad siin ühel poolel, rõhutas Eesti riigipea.
“Me ei vaja teoreetilist vaidlust, kas parem on kasinus või kasv. Me vajame siseturu tugevdamist, et suurendada meile kõigile hädavajalikku kaubavahetust,” ütles president Ilves.
Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete osakond

www.president.eeDeutscher Bundestag

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee