Deutsch
Eesti
English
Uudised ja sündmused »

Välisminister Paet kohtus Saksa välisministri Steinmeieriga

06.02.2014

06.02.2014   

Nr 34-E

Välisminister Urmas Paet arutas kohtumisel Berliinis Saksamaa välisministri Frank-Walter Steinmeieriga julgeoleku küsimusi, olukorda Ukrainas, koostööd internetivabaduse teemadel, küberkaitse alal, majandusvaldkonnas ja Euroopa Liidus ning NATOs. „Saksamaa on Eesti jaoks oluline partner, kellega meil on palju ühiseid vaateid ja edukas koostöö nii regionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasandil,“ rõhutas välisminister Urmas Paet.

Idapartnerluse teemadest ning viimastest arengutest Ukrainas rääkides pidas Paet oluliseks Euroopa Liidu ja Ukraina dialoogi jätkumist. Paet ja Steinmeier pidasid positiivseks Ukraina poolt astutud esimesi samme teel poliitilisest kriisist väljumiseks. „Tähtis on, et see paneks aluse rahumeelsele poliitilisele protsessile, milles osalevad kõik konflikti osalised,“ rõhutas Paet. Ta lisas, et jätkuvalt vajavad tähelepanu inimõiguste rikkumised ning rünnakud sõna- ja meediavabaduse vastu Ukrainas.

Paet ja Steinmeier kõnelesid internetivabaduse teemadel. „Põhivabaduste kaitse ja edendamine internetis on meie ühine prioriteet. Vaba ja turvalise interneti areng peab jätkuma riikide, erasektori ja vabaühenduste koostöös,“ rõhutas välisminister Paet. „Ootame Saksamaa välisministrit osalema internetivabaduse konverentsil Tallinnas selle aasta 28.-29. aprillil,“ lisas ta.

NATO tulevikust rääkides rõhutas välisminister Paet vajadust keskenduda alliansi kaitse tagamisele ja liitlaste koostöövõime tugevdamisele ning olla valmis uuteks operatsioonideks. „Sama tähtis on NATOl kohanduda uutele, tuleviku väljakutsetele. Siinjuures peame eriti oluliseks küberkaitsevõimete edendamist,“ märkis Paet, rõhutades vajadust uuendada NATO küberkaitsepoliitikat. Paet tõi esile Saksamaa olulist panust NATO Küberkaitsekeskuse töösse.

Euroopa Liidu tulevikust kõneldes rõhutas Paet, et EL peab olema arenguvõimeline ning reformid on üks osa sellest. „Eesti soovib tugevat, avatut ja konkurentsivõimelist ELi, kus austatakse inimeste põhiõiguseid ja –vabadusi. Isikute vaba liikumine on Euroopa Liidu toimimise üks põhialuseid. Selle paremaks toimimiseks on oluline keskenduda praktilisele koostööle liikmesriikide vahel,“ ütles välisminister Paet. „Ühenduse konkurentsivõime seisukohalt on oluline arendada siseturgu, sealhulgas luua ühtne digitaalne turg ning avada teenusteturg. Integreeritum ja paremini toimivam teenusteturg on eeltingimuseks majanduskasvule ja töökohtade loomisele,“ lisas Paet.

Paeti sõnul on Saksamaa aktiivne ja väga oluline partner Eestile Läänemere piirkondlikus koostöös. „2014 on meie jaoks Läänemere aasta, kuna juhime samaaegselt Balti koostööd, Põhjamaade ja Balti riikide kostööd ning alates suvest ka Läänemeremaade Nõukogu. See annab meile võimaluse tihendada koostööd Saksamaaga veelgi,“ lisas välisminister Paet.

Eesti korraldab sel aastal Saksa, Leedu, Läti ja Eesti välisministri kohtumise.

Eesti ja Saksamaa kahepoolsed sidemed on välisministrite sõnul väga tihedad ning majandussuhted arenevad järjepidevalt tõusujoones. „Esiletoomist väärivad head ja pikaajalised kontaktid Baden-Württembergi liidumaaga ning edukas koostöö jätkub ka Nordrhein-Westfaleni, Hamburgi ja Schleswig-Holsteiniga. Samas jagub arenguruumi veel Saksamaalt pärit investeeringute osas ning Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Saksamaale,“ sõnas välisminister Paet. Saksa ettevõtete huvi keskendus möödunud aastal jätkuvalt puidu- ja  mööblisektorile, lisaks huvituti Eesti toidukaupadest. Kontakte sooviti leida IT ja ehituse vallas, samuti teenindussektoris. Samuti on tihenenud ka Eesti ja Saksamaa turismikoostöö.

Saksamaa on Eesti jaoks üks olulisemaid koostööpartnereid ka kaitsevaldkonnas, kellega toimub väga laiapõhjaline, eelkõige praktilise suunitlusega koostöö.

Foto: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/12341428233/ 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee