Deutsch
Eesti
English
Uudised ja sündmused »

Saksamaal kehtib üleriigiline alampalk

09.02.2015

 

Saksamaal kehtestatud alampalk mõjutab ka Eesti ettevõtjaid

 

Alates 1. jaanuaris 2015 kehtib Saksamaal üleriigiline alampalk. See on kohustuslik ka lähetatud välisettevõtete töötajatele, kes Saksamaal teenust osutavad. Tunnitasu alammääraks on 8,50 eurot tunnis (bruto). Mõnedes sektorites oli juba varem kehtestatud kõrgem tunnitasu alammäär (nt ehitus, jäätmekäitlus) ning need jäävad kehtima.

 

Ettevõtete kohustused

Lisaks kaasnevad alampalgaseadusega täiendavad nõuded aruandlusele nii Saksamaa kui välisettevõtetele. Ka välisettevõtted, kelle lähetatud töötajad Saksamaal teenust osutavad, peavad olema valmis esitama kontrolli käigus Saksa tollile täiendavaid dokumente nagu näiteks tööleping; tõendid tööaja kohta (sh tuleb näidata ära Saksamaal töötatud aeg); palgaarvestused ja tõendid makstud palga kohta. Üheksas valdkonnas tegutsevad välisettevõtted on kohustatud Saksa tolli töötaja lähetamisest eelnevalt teavitama. Valdkonnad, mille puhul on eelteavitamine vajalik, on toodud Saksamaa ebaseadusliku töötamise tõkestamise seaduses (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) ning nende hulka kuuluvad näiteks ehitus, toitlustus ja majutus, reisijate vedu.

 

Töötaja lähetamisest teavitamine ning dokumentide esitamine on võimalik vaid saksa keeles ning seda tuleb teha kas posti või faksi teel. Eeltoodud dokumente Saksamaal töötamise kohta tuleb säilitada vähemalt kaks aastat.

 

Nõuete täitmist kontrollib Saksa toll ja trahvid on suured (kuni 30 000 eurot töötaja lähetamisest teavitamata jätmise korral ning kuni 500 000 eurot juhul kui miinimumpalka pole makstud).

 

Saksamaa peatas 30. jaanuaril alampalgaseaduse rakendamise transiidil olevatele autojuhtidele kuni Euroopa Komisjoni seisukohavõtu selgumiseni. 

 

Lisainformatsioon

Täiendavat informatsiooni alampalgaseaduse ja selle rakendamise kohta leiab Saksamaa Töö- ja Sotsiaalministeeriumi alampalgateemasid käsitlevalt leheküljelt (http://www.der-mindestlohn-gilt.de/ml/DE/Startseite/start.html) ning Saksa tolli kodulehelt (http://www.zoll.de/SharedDocs/Aktuelle_Einzelmeldungen/DE/Fachmeldungen/arbeit_gesetzlicher_mindestlohn.html). Hetkel on mõlemal lehel info kättesaadav eelkõige saksa keeles.

 

Kristiina Omri

Majandusdiplomaat

Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis

Tel. +49-372-254606-02

 

Väljavõte:

Alampalk on kohustuslik ka lähetatud välisettevõtete töötajatele, kes Saksamaal teenust osutavad.

 

 

TopBack

© Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis Hildebrandstraße 5, 10785 Berliin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee